1200 let Moravy

26.09.2022

Aktuality

V roce 2022 slaví Morava významné výročí, 1200 let od její první písemné zmínky. Dovolte mi tedy začít malou lekcí historie. Historie, které jsme součástí.

Na území Moravy se střídaly různé kultury, lidé vytvářeli sídliště a v době bronzové jsou doloženy kontakty se Středomořím. Ve starší době železné byl jih Moravy významnou obchodní křižovatkou díky Jantarové stezce, která tudy procházela a po níž proudilo zboží z antických center i dál na sever. Na Moravu se dostali také Keltové, germánské kmeny a nejpozději od 30. a 40. let 6. století pronikali na Moravu Slované. Tehdy už Germáni začali odcházet . Okolo let 623–658 sjednotil franský kupec Sámo slovanské kmeny v bojích proti Avarům.

Tuto etapu dnes nazýváme Sámova říše, která předcházela vzniku Říše velkomoravské. Když Karel Veliký zničil roku 803 Avarskou říši, mezi Franskou a Byzantskou říší pak mohla vzniknout právě Velká Morava.

První písemná zmínka o Moravanech pochází z roku 822, když císař Ludvík Pobožný svolal do Frankfurtu říšský sněm. S podporou prvního právě zvoleného moravského knížete Mojmíra I. pokřtil Moravany asi roku 831 pasovský biskup.

V rámci oslav nás oslovil jihomoravský hejtman, pan Jan Grolich, s tím, jestli bychom pro ně nevytvořili něco hezkého. Něco, co je důstojné této významné události. A my s radostí otevřeli archív a pro tuto příležitost stočili 1200 lahví naší 12leté slivovice. Protože slivovice je nejslavnější moravský destilát, nádherně zraje a moc hezky se pije.

Jsme neuvěřitelně hrdí na to, že jsme jako zástupci nejtypičtějšího moravského destilátu – slivovici, byli vybráni právě my.

O etiketu se postaralo studio Little Greta. Samotný koncept vychází po designové stránce z jednoho z elementů – obrazu ze Slovanské epopeje. Dílčí motiv „ruka držící obruč“ je jasným odkazem na obraz od Muchy, ale co je důležitější, nese pro nás zásadní poselství – jednotu Moravanů. Tento motiv je pak po obvodu zdoben florálními prvky (odkaz na iluminace, liturgie) a plody švestek (odkaz na produkt).

Obruč vprostřed etikety zůstává prázdná a dovoluje naplno využít kreativní záměr. Tím je jakési „okno do duše Moravy“, nebo „pohled do budoucnosti Moravy“.

Část z lahví bude uvolněna u nás na e-shopu od října 2022 do vyprodání. Edice je jednorázová a bude dostupná pouze do vyprodání.

Děkujeme!