Podmínky aukcí lahví z lihovaru Žufánek

Podmínky aukcí lahví z lihovaru Žufánek

Za lihovarem Žufánek stojí společnost ŽUFÁNEK s.r.o., se sídlem Boršice u Blatnice č. p. 57, 687 63, IČ: 262 24 496, jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 37985 („Žufánek“, „my“). Na našich stránkách www.zufanek.cz vypisujeme aukce výběrových lahví z našeho lihovaru Žufánek („aukce“), které se řídí těmito podmínkami.

Co musíte splnit, abyste se mohli aukce zúčastnit?

 1. Musíte se zaregistrovat do uživatelského účtu.
 • Ten může mít každý jenom jeden, je navázaný na vaše jméno a příjmení.
 • Vždy nám musíte uvádět správné, pravdivé údaje a při jakékoliv změně je aktualizovat.
 • Během registrace do uživatelského účtu zpracováváme vaše registrační osobní údaje, s čímž nám udělujete souhlas. Tento souhlas je nutný (pro ověření vaší totožnosti a průběh aukce), bez něj se našich aukcí nejde zúčastnit.
 • V rámci účtu uvidíte mj. i časovou posloupnost jednotlivých příhozů. Konkrétní jména účastníků aukce nebudou nijak zveřejňovaná.
 • Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu užívání účtu, nejdéle 3 roky od posledního přihlášení, pokud účet sami nezrušíte nebo nám nenapíšete o zrušení. Vezměte však na vědomí, že bez vašeho souhlasu se nemůžete zúčastnit našich aukcí a že odvoláním souhlasu ztratíte přístup do svého uživatelského účtu.
 • Pokud je mezi námi jiný smluvní vztah, můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat na základě jiných právních důvodů.
 • Pokud vás ke zpracování osobních údajů zajímají podrobnosti, podívejte se sem.
 • Pokud jakýmkoliv způsobem porušíte naše aukční podmínky, můžeme váš účet kdykoliv zrušit.
 • Pokud se budete snažit registrovat a účastnit aukcí prostřednictvím jiné osoby, můžeme to chápat jako úmyslné podvodné jednání, ze kterého můžeme vyvozovat důsledky – a to jak právní, tak např. zamezení možnosti účasti v budoucích aukcích nebo zrušení účtu.
 1. Musíte být starší 18 let.
 • Pokud se kdykoliv ukáže, že jste nám o vašem věku uvedli nepravdivé tvrzení, budeme to považovat za podstatné porušení těchto podmínek a můžeme z toho vyvodit důsledky – a to jak právní, tak např. zamezení možnosti účasti v budoucích aukcích a samozřejmě zrušení účtu.
 1. Musíte dodržovat aukční podmínky.
 • Při účasti v aukci musíte dodržovat tyto aukční podmínky, k čemuž se nám zavazujete svým souhlasem. Souhlas nám udělujete při registraci do našeho aukčního portálu, bez vašeho souhlasu se nemůžete aukcí zúčastnit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – ZÁKAZ PŘEPRODEJE LAHVÍ

Chceme, abyste v aukcích získávali naše unikátní lahve výlučně pro vás, za účelem vaší osobní spotřeby, spotřeby vašich přátel a rodiny či sběratelství.

 • Proto si nepřejeme, aby lahve získané v aukci byly dále jakýmkoliv způsobem přeprodávány a toto jednání důrazně zakazujeme po dobu 5 let od obdržení lahve.
 • Věříme v komunitu našich příznivců, přesto prosíme o pochopení, že se proti nešvarům, které se na internetu začaly šířit, musíme bránit. Proto pokud zjistíme, že lahev získaná v naší aukci se prodává na jakémkoliv jiném prodejním portálu, můžeme po osobě, která lahev v aukci získala, požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši, za jakou lahev získanou v aukci na prodejním portálu nabízí, nejméně však ve výši 10 000 Kč. Přijetím těchto podmínek s touto podmínkou souhlasíte.
 • Protože jde o porušení těchto podmínek, můžeme vám také jakkoliv omezit účast v budoucích aukcích, např. zrušením účtu.
 • Chápeme, že někdy může být prodej lahve nezbytný. Dejte nám v takovém případě vědět před tím, než lahev umístíte na prodejní portál – po zvážení vám můžeme prodej písemně (i e-mailem) schválit.

Průběh aukcí

Kde se můžete s vyhlášenými aukcemi seznámit?

 • Aktuální vyhlášené aukce najdete na našem aukčním portálu.
 • Vždy vám u každé vyhlášené aukce popíšeme, jakou lahev v aukci nabízíme, jaká je její vyvolávací cena, do kdy aukce běží.
 • K jednotlivé aukci můžeme přidat i další podmínky, ty jsou pro soutěžící závazné stejně jako tyto podmínky.

Jak se do aukce můžete zapojit?

 • Vaší cenovou nabídku pro konkrétní lahev v aukci nám dáte najevo svým příhozem provedeným přes náš aukční portál. Jiným způsobem se aukce zúčastnit nemůžete.
 • Jakmile jednou příhoz provedete, už nejde odvolat ani změnit, a to ani v průběhu aukce, ani po jejím ukončení.
 • V rámci jedné aukce můžete opakovaně samostatně přihodit, pokaždé s vyšší cenou.
 • Vyhrazujeme si právo příhoz kdykoliv zneplatnit pro porušení těchto podmínek nebo doplňujících podmínek jednotlivé aukce.
 • Každý váš příhoz je závazný, a pokud bude vítězný, máme právo po vás uzavření smlouvy a zaplacení vítězné ceny požadovat.

Do kdy aukce trvá?

 • Každá aukce končí v předem avizovaném čase (nebude-li ukončena přes možnost Kup teď – k tomu níže). Pokud poslední příhoz proběhne 1 (a méně) minutu před plánovaným ukončením aukce, bude trvání aukce prodlouženo o 5 minut (a to i opakovaně). Toto opatření jsme zavedli z důvodu omezení pletich a zamezení automatizovanému přihazování prostřednictvím robotů.
 • Po uplynutí stanoveného konce aukce již nemůžete v dané aukci přihodit.
 • Odpočítávání času do konce aukce se může v závislosti na synchronizaci počítačů lišit, závazný je čas na našem serveru www.zufanek.cz. Pokud budou ve stejný čas, nejbližším času ukončení aukce podány dva stejně vysoké příhozy, náš systém automaticky upřednostní ten příhoz, který byl proveden jako první. Konečný verdikt ohledně vítěze je na nás.
 • Vyhrazujeme si právo prodloužit započatou aukci, a to z jakéhokoliv důvodu, případně aukci zrušit.

Kdo v aukci zvítězí?

 • Jedna aukce má jen jednoho vítěze.
 • Soutěžící, jehož příhoz je nejvyšší v avizovaný čas ukončení aukce, se stává vítězem, gratulujeme!

Co bude s vítězem dál?

 • Vítězi zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu instrukce k uhrazení lahve za vysoutěženou cenu. Tím, že mu zašleme potvrzení o výhře a odkaz k uhrazení ceny, přijímáme jeho nabídku a dochází mezi námi k uzavření kupní smlouvy.
 • Vlastnické právo k lahvi na vítěze přechází uhrazením kupní ceny. Lahev odesíláme po připsání částky na náš účet.
 • Pokud nám vítěz do 72 hodin od zaslání instrukcí k úhradě cenu lahve neuhradí (nebo se s námi nedomluví na posunutí termínu), právně dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Vítěz na lahev ztrácí nárok a my ji tak můžeme uvolnit do nové aukce nebo ji nabídnout druhému nejvyššímu příhozu. Zároveň máme právo vítězi do budoucna omezit možnost dražit v našich aukcích.
 • Vítězná cena je konečná včetně DPH, neplatíte žádné přepravní náklady navíc. Vaši vyhranou láhev pošleme společností Messenger pouze do vašich rukou.

Kup teď

V některých aukcích vám kromě přihazování nabízíme možnost koupit soutěženou lahev za předem stanovenou cenu.

 • V takovém případě smlouvu uzavřeme s osobou, která přijme námi nabízenou cenu jako první.
 • Dané osobě – pro zjednodušení ji budeme také nazývat vítězem aukce – zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu instrukce k uhrazení lahve za cenu stanovenou v rámci Kup teď. Tím, že mu zašleme potvrzení o získání lahve v rámci Kup teď a instrukce k uhrazení ceny, přijímáme jeho nabídku a dochází mezi námi k uzavření kupní smlouvy.
 • Vlastnické právo k lahvi přechází uhrazením kupní ceny. Lahev odesíláme po připsání částky na náš účet.
 • Cena za Kup teď aukci je konečná včetně DPH, neplatíte žádné přepravní náklady navíc. Vaši vyhranou láhev pošleme společností Messenger pouze do vašich rukou.
 • Pokud nám vítěz do 72 hodin od zaslání instrukcí k úhradě cenu lahve neuhradí (nebo se s námi nedomluví na posunutí termínu), právně dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Vítěz na lahev ztrácí nárok a my ji tak můžeme uvolnit do nové aukce nebo nabídnout druhému zájemci. Zároveň máme právo vítězi do budoucna omezit možnost dražit v našich aukcích.
 • Připomínáme, že aukční podmínky pro vítěze aukce v rámci Kup teď platí v plném rozsahu (zejména část o zákazu přeprodeje).

Několik doplňujících informací

Kam se nám můžete ozvat?

V případě dotazů se na nás kdykoliv můžete obrátit na:

 • e-mailovou adresu info@zufanek.cz,
 • tel. č. 770 125 885
 • písemně na adresu našeho sídla, Boršice u Blatnice č. p. 57, 687 63.

Vaše náklady aukcí

Náklady spojené s vaší účastí na aukci nerefundujeme.

Jak je to s reklamací a odstoupením od smlouvy?

 • Reklamace a odstoupení od smlouvy v případě vítězů lahví se řídí ustanoveními našich obchodních podmínek.
 • V ostatních případech se reklamace ani odstoupení od smlouvy neuplatní.

Co když aukční portál přestane běžet?

 • Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost aukcí.
 • Může se ale stát, že z důvodu údržby nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude náš aukční portál dočasně nedostupný.
 • Takové případy však budou výjimečné. Žufánek za tyto výpadky neodpovídá a nerefunduje žádnou částku.

Jako spotřebitele vás chceme informovat,

 • že podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi.
 • V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz).
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo.
 • Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu.
 • Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady.

Změna aukčních podmínek

 • Vyhlášenou aukci můžeme kdykoliv zrušit.
 • Aukční podmínky můžeme kdykoliv měnit.
 • V případě porušení právních předpisů, těchto podmínek nebo neetického jednání máme možnost bez náhrady zrušit váš uživatelský účet.
 • Před tím, než se zúčastníte jednotlivé aukce, se musíte s aktuálními podmínkami seznámit. Pokud se aukce zúčastníte, máme za to, že jste si podmínky před každou aukcí zkontrolovali a souhlasíte s nimi, jinak byste se aukce nezúčastnili.

Posledních pár informací

  • Podmínky se řídí českými zákony a jsou v českém jazyce.
  • Naše aukce nejsou veřejnou dražbou ve smyslu českých zákonů.